Pretvarač energije

...
...

Metrički

Kwh
2,78×10-7
Mj
10-6
Kj
10-3
J
1
Ws
1
Ev
6,24×1018

Britanski / američki

Četverokut
9,48×10-19
Term
9,48×10-9
Britanska termalna jedinica
9,48×10-4
Foot-Pound
0,74

Ostalo

Kcal
2,39×10-4
Cal
0,24
Termi
2,39×10-7
Klikom na vrijednost podataka s desne strane automatski će se kopirati podaci.