Električni pretvarač potencijala

...
...

Nanovolt
1000000000
Mikrovolt
1000000
Milivolt
1000
Volt
1
Kilovolt
10-3
Megavolt
10-6
Gigavolt
10-9

Vati po amperu
1
Abvolt
100000000
Statvolt
3,34×10-3

Klikom na vrijednost podataka s desne strane automatski će se kopirati podaci.